Monthly Archive: Tháng Ba 2020

PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là một câu tục ngữ có nghĩa là “Chúng ta phải ngăn ngừa bệnh trước, chứ không phải để bệnh xảy ra rồi mới tìm kiếm giải pháp chữa bệnh “ Theo Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc nhiều …