Cô dâu được dẫn bước với cha của người hiến tạng.

Leave a Reply